Tên miền việt nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm  

.vn

280.000 VNĐ 480.000 VNĐ Đăng ký

.com.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ Đăng ký

.net.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ Đăng ký

.org.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Đăng ký

.info.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ Đăng ký

.gov.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Đăng ký

.edu.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Đăng ký

.biz.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ Đăng ký

.name.vn

40.000 VNĐ 40.000 VNĐ Đăng ký

.pro.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Đăng ký

.health.vn

200.000 VNĐ 200.000 VNĐ Đăng ký

.ac.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ Đăng ký
Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm  

.jp

miễn phí 2.500.000 VNĐ Đăng ký

.com

miễn phí 280.000 VNĐ Đăng ký

.net

miễn phí 280.000 VNĐ Đăng ký

.org

miễn phí 280.000 VNĐ Đăng ký

.info

miễn phí 299.000 VNĐ Đăng ký

.biz

miễn phí 299.000 VNĐ Đăng ký

.us

miễn phí 280.000 VNĐ Đăng ký

.asia

miễn phí 360.000 VNĐ Đăng ký

.eu

miễn phí 280.000 VNĐ Đăng ký

.me

miễn phí 650.000 VNĐ Đăng ký

.tel

miễn phí 350.000 VNĐ Đăng ký

.ws

miễn phí 480.000 VNĐ Đăng ký

.name

miễn phí 210.000 VNĐ (250.000 VNĐ) Đăng ký

.tv

miễn phí 820.000 VNĐ Đăng ký

.mobi

miễn phí 480.000 VNĐ Đăng ký

.bz

miễn phí 410.000 VNĐ Đăng ký

.mn

miễn phí 299.000 VNĐ Đăng ký

.in

miễn phí 480.000 VNĐ Đăng ký

.co.uk

miễn phí 299.000 VNĐ Đăng ký

.co

miễn phí 480.000 VNĐ Đăng ký

.cc

miễn phí 410.000 VNĐ Đăng ký

Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế và 0% đối với tên miền Việt Nam.