Công ty cổ phần Việt Nam Vận Động – VIVADO

Website: www.vivado.com.vn

Công ty cổ phần Việt nam Vận động – VIVADO  hình thành dựa trên ý tưởng phát triển các không gian vận động ngoài trời dành cho tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, góp phần  tăng cường mối giao lưu, gắn kết và phát triển sức khỏe cộng đồng.

Khẩu hiệu: Luôn luôn vận động

Mục tiêu

Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, phân phối các thiết bị vận động,sân chơi ngoài trời, sân tập thể thao, góp phần phát triển sức khỏe cộng đồng.

Trở thành đối tác thương mại tin cậy của các công ty, các nhà sản xuất thiết bị thể thao cao cấp trong khu vực và trên thế giới.

Trờ thành đối tác tin cậy của các tổ chức xã hội, chính quyền các địa phương, cơ quan đơn vị, trường học, của mỗi cộng đồng dân cư trong việc khơi dậy và thúc đẩy phong trào tự rèn luyện sức khỏe, duy trì nếp sống văn minh, lành mạnh.

Giá trị theo đuổi:

Chất lượng – Uy tín – Hiệu quả – Bền vững