Quảng cáo google adwords là hình thức quảng cáo sản phẩm dịch vụ của bạn lên vị trí đầu tiên của kết quả tìm kiếm Google nhắm đúng đối tượng khách hàng tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ của bạn

Báo giá trọn gói quảng cáo Google Adwords


1. Gói cơ bản: Xuất hiện 24/7 vị trí top 10 trang 1

Chiến Dịch Cơ bản 1 Cơ bản 2 Cơ bản 3 Cơ bản 4
Số từ khóa 1-3 1-5 1-10 1-20
Số lượng click Không giới hạn số lượng click
Phí dịch vụ 1.200.000 2.000.000 3.500.000 5.000.000
Đặc biệt: Miễn Phí quản lý + Phí khởi tạo

 

2. Gói cao cấp: Xuất hiện 24/7 vị trí top từ 1 – 3

Chiến Dịch Cơ bản 1 Cơ bản 2 Cơ bản 3 Cơ bản 4
Số từ khóa 1-3 1-5 1-10 1-20
Số lượng click Không giới hạn số lượng click
Phí dịch vụ 3.000.000 4.500.000 7.000.000 12.000.000
Đặc biệt: Miễn Phí quản lý + Phí khởi tạo


3. Báo giá theo lượt click

Chiến Dịch Cơ bản 1 Cơ bản 2 Cơ bản 3 Cơ bản 4
Số từ khóa 1-3 1-5 1-10 1-20
Số từ khóa Không giới hạn số lượng từ khóa
Phí dịch vụ 1.000.000 2.500.000 4.000.000 6.500.000
Phí khởi tạo 450.000 VND
Phí quản lý 20% giá trị quảng cáo