Trang chủ Tư vấn thiết kế website Sự khác nhau giữa tên miền Quốc tế và tên miền Việt Nam là gì?

Sự khác nhau giữa tên miền Quốc tế và tên miền Việt Nam là gì?

Tên miền có thể hiểu nôm na như là 1 địa chỉ website. Để bạn dễ hình dung, hãy liên tưởng tên miền giống như địa chỉ văn phòng của bạn trong đời sống. Khách hàng không cần nhớ tới tọa độ văn phòng của bạn trên bản đồ là bao nhiêu, chỉ cần nhớ địa chỉ là đủ.

Rất nhiều khách hàng đã thắc mắc với VCSS về sự khác nhau giữa 2 loại tên miền Việt Nam và tên miền Quốc tế. VCSS xin giải thích như sau:

Với tên miền Việt Nam (.COM.VN, .VN, .NET.VN, .ORG.VN, …):

  Người truy cập có thể nhận biết được Doanh nghiệp thuộc quốc gia nào (.VN: Việt Nam, .UK: Anh Quốc, …), do đó khẳng định và nâng tầm thương hiệu của Quý Doanh nghiệp.
  Cơ sở pháp lý rõ ràng: bảo vệ thương hiệu của Quý Doanh nghiệp.
  Chi phí cao hơn so với tên miền Quốc tế.

Với tên miền Quốc tế (.COM, .NET, .ORG, .CO …):

  Người truy cập khó nhận biết được chủ sở hữu tên miền và website mà tên miền trỏ tới của Doanh nhiệp thuộc quốc gia nào. Nhưng theo dạng tên miền này người truy cập dễ nhớ, dễ tìm.
  Không có cơ sở pháp lý rõ ràng: nếu có chỉ là cam kết giữa đơn vị cung cấp dịch vụ với Quý Doanh nghiệp.
  Chi phí thấp hơn so với tên miền Việt Nam.

Do tính chất chỉ có 1 và 1 duy nhất trên Internet, bạn không thể đăng ký được Tên miền khi mà người khác đã là chủ sở hữu nó do đó Tên miền chính là Thương hiệu của Doanh nghiệpVCSS khuyến khích Doanh nghiệp nên có cả hai dạng tên miền này để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất.

BÌNH LUẬN