Trang chủ thiết kế website wordpress

Thời gian cần thiết để thiết kế một website là bao lâu?

Thời gian dự kiến dự kiến và tiến độ thực hiện chi tiết cho việc xây dựng 1 website như sau: STT Nội dung Công việc của VCSS Công việc của Quý khách Ngày 1 Thu thập thông tin thiết kế web Trao đổi với khách hàng về các...