Trang chủ wordpress

Web động là gì ? web tĩnh là gì ?

Khách hàng thường không phân biệt được Thiết kế web động là gì? Thiết kế web tĩnh là gì?   Website tĩnh là website chỉ bao gồm các trang web tĩnh và không có cơ sở dữ liệu đi kèm.  Website động là thuật ngữ được dùng để chỉ những website có...