Trang chủ Tên miền Quốc tế

bang-gia-ten-mien-quoc-teViệc đăng ký tên miền tuân theo nguyên tắc chung là: “Đăng ký trước, cấp phát trước“. Chính vì vậy, nếu bạn chậm đăng ký, rất có thể tên tuổi, thương hiệu và nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của bạn đã bị người khác đăng ký trước hoặc rao bán. Thậm chí, đối thủ cạnh tranh với bạn có thể đăng ký và sở hữu tên miền của chính bạn.

Bảng giá Tên miền Quốc tế

Tên dịch vụ Phí khởi tạo Phí duy trì/ năm Phí Tranfer

.jp

miễn phí 2.500.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

.com

miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ

.net

miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ

.org

miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ

.info

miễn phí 299.000 VNĐ 299.000 VNĐ

.biz

miễn phí 299.000 VNĐ 299.000 VNĐ

.us

miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ

.asia

miễn phí 360.000 VNĐ 360.000 VNĐ

.eu

miễn phí 280.000 VNĐ 280.000 VNĐ

.me

miễn phí 650.000 VNĐ 650.000 VNĐ

.tel

miễn phí 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ

.ws

miễn phí 480.000 VNĐ 480.000 VNĐ

.name

miễn phí 210.000 VNĐ (250.000 VNĐ) 250.000 VNĐ

.tv

miễn phí 820.000 VNĐ 820.000 VNĐ

.mobi

miễn phí 480.000 VNĐ 480.000 VNĐ

.bz

miễn phí 410.000 VNĐ 410.000 VNĐ

.mn

miễn phí 299.000 VNĐ 299.000 VNĐ

.in

miễn phí 480.000 VNĐ 480.000 VNĐ

.co.uk

miễn phí 299.000 VNĐ 299.000 VNĐ

.co

miễn phí 480.000 VNĐ 480.000 VNĐ

.cc

miễn phí 410.000 VNĐ 410.000 VNĐ
Đăng ký tên miền