Trang chủ Tên miền Việt Nam

bang-gia-ten-mien-quoc-te

Tên miền quốc gia Việt Nam ”.vn”, theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3166 được Tổ chức Liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet. Trong quá trình hội nhập, tên miền ”.vn” đã và đang khẳng định tên tuổi của Việt Nam trên thương trường quốc tế.

 

Bảng giá Tên miền Việt Nam

Tên dịch vụ Phí khởi tạo Phí duy trì/ năm Phí Tranfer

.vn

280.000 VNĐ 480.000 VNĐ miễn phí

.com.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ miễn phí

.net.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ miễn phí

.org.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ miễn phí

.info.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ miễn phí

.gov.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ miễn phí

.edu.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ miễn phí

.biz.vn

280.000 VNĐ 350.000 VNĐ miễn phí

.name.vn

40.000 VNĐ 40.000 VNĐ miễn phí

.pro.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ miễn phí

.health.vn

200.000 VNĐ 200.000 VNĐ miễn phí

.ac.vn

190.000 VNĐ 210.000 VNĐ miễn phí
Đăng ký tên miền